Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rääkkylän Pelti- ja Metallityö Oy, Kylätie 37, 82300 RÄÄKKYLLÄ, Y-tunnus: 0872478-3

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot
Toimitusjohtaja Jari Sivonen, jari.sivonen@airpower.test

3. Rekisterin nimi
Asiakasryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasryhmärekisteriä käytetään tilausten vastaanottoon, tilausten toimituksiin ja tilausten laskutuksiin, sekä takuuaikaseurantaan.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasryhmärekisterin sisältämiä tietoja ovat:
asiakkaan nimi, asiakkaan osoite tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
yhteyshenkilön nimi, työtehtävä
asiakkaan ostamat tuotteet, mahdollisesti niihin liittyvät tarjoukset, toimitusajat

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasryhmärekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen luovutus
Asiakasryhmärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.
Asiakasryhmärekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Tarkastusoikeus
Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa salassapitosäännösten estämättä, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Rääkkylän Pelti- ja Metallityö Oy, Kylätie 37, 82300 RÄÄKKYLLÄ. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Asiakasryhmärekisterissä noudatetaan lain vaatimaa säilytysaikaa ja siinä säilytetään lain vaatimia tietoja.

 

Voit sulkea tämän ikkunan palataksesi yhteydenottolomakkeeseen.

 
 
  SuomeksiIn English   Copyright © 2011 Rääkkylän Pelti- Ja Metallityö Oy. Design by Petri Pulli.